سفر در زمان اینگونه ممکن خواهد شد!

به گزارش وبلاگ بخار، نظریه نسبیت خاص اینشتین به ما می آموزد که چیزی نمی تواند بیشتر از سرعت نور شتاب بگیرد. ولی اگر وقتی که به دنیا آمدید، با سرعتی تندتر از سرعت نور حرکت می کردید چه می شد؟ اوضاع چگونه بود؟

سفر در زمان اینگونه ممکن خواهد شد!

غزال زیاری: به نظر می رسد که نوعی ذره هست که می تواند چنین شرایط عجیبی را ایجاد کند و این ذره یک نام معین دارد: تاکیون. این ذرات نظری، ساختار اساسی علت و معلول را نادیده می گیرند و اگر دانشمندان بتوانند وجود تاکیون ها را ثابت کنند، تاکیون ها می توانند درک ما از واقعیت را زیر و رو کنند.

وجود تاکیون نه تنها درک ما از فیزیک را در هم می شکند، بلکه تسلط ما بر واقعیت به این شکلی که تا امروز آن را می شناختیم را از بین خواهد برد.

قوانین سفر با سرعتی فراتر از نور

سرعت نور، بسیار بالاست. هرچه یک شی سریع تر حرکت کند، انرژی بیشتری به دست می آورد ولی تئوری نسبیت به ما می گوید که جرم و انرژی یکسان هستند (فرمول معروف اینشتین یعنی E=Mc2 را به یاد بیاورید). پس هرچقدر اشیا سریع تر حرکت کنند، حجیم تر می شوند. تا زمانی که به نزدیکی سرعت نور برسید، این موضوع به چشم نمی آید. اما در این صورت هم انرژی و هم جرم از کنترل شما خارج می شوند. وقتی یک شی به سرعت نور نزدیک می شود، جرمش بیشتر شده و برای حرکت به انرژی بیشتری نیاز خواهد داشت. از همین رو تمام اشیای حجیم همیشه به سرعتی کمتر از سرعت نور محدود می شوند و تنها چیزهایی که می توانند با سرعت نور حرکت کنند، ذرات بدون جرم مثل فوتون ها هستند.

نسبیت به علاوه به ما می گوید که تصویر آئینه ای عجیبی در این قوانین آشنا وجود دارد. اگر یک نوع خاص از ذره در صحنه ظاهر شود که از قبل، سریع تر از نور حرکت می کرده، بنابراین مجبور می شود تا همیشه با سرعت نور حرکت کند و کاهش سرعت چنین ذره ای به انرژی زیادی نیاز خواهد داشت.

تمام ذرات شناخته شده در جهان، با سرعت نور یا کمتر از آن حرکت می کنند؛ اما در این میان، ذره فرضی تاکیون می تواند سرعت نور را شکست دهد. در این مسیر تنها یک مشکل پیش روست: وجود ذره تاکیون می تواند به نحوی اساسی که حتی به ذهنمان هم نمی رسد، جنبه ای از جهان فیزیکی ما را بازنویسی کند.

تاکیون ها از منطق علت و معلولی پیروی نمی کنند

مسئله اساسی در اینجا علیت است. به زبان ساده، علیت این اصل است که هر چیزی علتی دارد و هر علت منتهی به یک معلول خواهد شد و هر معلول، از یک علت می آید.

علیت زیربنای همه تجربیات ما در زندگی روزمره است. مثلا اگر می خواهم یک لیوان قهوه در لیوانم بریزم (یک معلول)، باید قهوه را از قوری داخل لیوان بریزم (یک علت). اگر ببینم که پنجره شکسته، تصور نمی کنم که به صورت اتفاقی و جادویی شکسته است و در پی توپی می گردم که فرزندم به سمت شیشه پرت کرده و گوشه ای افتاده است.

علیت نظمی منطقی را برای تمام اتفاقات در زندگی ما ایجاد می کند. این گونه است که ما جریان زمان را درک می کنیم. علت، منتهی به معلول می شود و این به نوبه خود به علت جدیدی تبدیل شده که معلول های جدیدی را به همراه خواهد داشت و همین طور از گذشته تا آینده ادامه پیدا خواهد کرد. گذشته شامل علل زیادی است که منتهی به واقعیت های کنونی می شوند و آینده مملو از معلول های احتمالی فراوانی است که بر پایه علت های حاضر بنا می گردند. زنجیره ناگسستنی علت و معلول، ساختار اساسی تجربه را تشکیل می دهد. ولی تاکیون ها می توانند این زنجیره را بشکنند.

و یا سرعت نور...

نسبیت خاص فقط درباره محدودیت های سرعت در کیهان به ما نمی گوید. بلکه درباره ارتباط بین علت و معلول ها در کیهان نیز نکات مهمی را مطرح می کند. چون سرعت نور، بالاترین سرعت در کیهان است و در عین حال سریع ترین راه ممکن برای منتهی شدن یک علت به معلول است (چرا که این سریع ترین راهی است که چیزی می تواند حرکت کند.)

اگر بخواهم روی شانه شما ضربه ای بزنم، باید به سمت شما حرکت کرده و دستم را دراز کنم. سریع ترین حالت ممکن این است که با سرعت نور حرکت کنم. اگر شما به من نزدیک باشید، می توانم خیلی سریع روی شانه تان بزنم ولی اگر دور باشید، باید اول به سمتتان حرکت کنم. به معنای دیگر، سرعت نور می تواند تاثیرات من در جهان را محدود کند. هر چقدر اشیا دورتر باشند، بیشتر طول می کشد تا معلول اتفاق بیفتد.

  • اشتباه بزرگ لئوناردو داوینچی
  • با تمام لیتیوم جهان چند خودروی برقی می توان ساخت؟

اما اگر تاکیون ها وجود داشته باشند، درک ما از واقعیت کاملا تغییر خواهد کرد.

محدودیت سرعت حرکت اشیای متحرک هم محدودیتی برای سرعت علیت ایجاد می کند. اگر چیزی خیلی دور باشد و من زمان کافی برای رسیدن به آن را نداشته باشم، هرگز نمی توانم روی آن تاثیر بگذارم؛ چرا که سرعت نور مرا به درونش می کشد.

نقض تمام این قوانین با تاکیون ها

از آنجا که تاکیون ها سریع تر از نور حرکت می کنند، می توان سناریوهای مختلفی تنظیم کرد که در آنها علت و معلول، ترتیب عادی و معقول همیشگی را نداشته باشند. مثلا می توان تصور کرد که من روی کره زمین نشسته ام و شما در یک سفینه فضایی در جایی دورتر هستید. هرکدام از ما یک فرستنده ویژه داریم که می تواند تاکیون هایی را با سرعتی بالاتر از سرعت نور ارسال و دریافت کند (درست مثل یک فیلم علمی تخیلی)

من برای شما یک پیغام می فرستم و این پیغام سریع تر از نور به شما می رسد. این بدان معناست که اگر شما یک تلسکوپ داشته باشید که به سمت من تنظیم شده باشد، شما قبل از آنکه مرا در حال ارسال پیغام ببینید، پیغام را دریافت می کنید. چون نوری که از من از طریق تلسکوپ به شما می رسد، حداکثر با سرعت نور حرکت می کند. بعد شما می توانید جواب پیغام مرا بنویسید و برایم بفرستید.

مجددا قبل از آنکه شما مرا در حال ارسال پیغام اول دیده باشید، من جواب شما را دریافت می کنم. این بدان معنی است که شما به شکلی موثر جواب پیغام را در زمان گذشته ارسال می کنید و این یک ترفند ویژه است که تنها از طریق ذرات تاکیون که سریعتر از نور در دسترس هستند ممکن می شود.

البته این بسیار عجیب است ولی علیت را زیرپا نمی گذارد. بیایید با واقعیت پیش برویم. در این تنظیمات خیالی، فکر کنیم که فرستنده تاکیون من، نوعی مکانیزم خودتخریبی دارد؛ تنها برای مواقعی که پیغامی رمزگذاری شده و مخفی را دریافت کند. شما هم اتفاقا این پیغام مخفی را می دانید. شما وقتی پیغام من را دریافت می کنید و پاسخ آن را می دهید، سیگنال خودتخریبی را به فرستنده من می فرستید.

از آنجا که تاکیون ها سریع تر از نور حرکت می کنند، پاسخ شما به پیغام اولیه من، در حقیقت قبل از آنکه من چیزی فرستاده باشم، می رسد. ولی پاسخ شما به فرستنده من دستور داده تا خودش را نابود کند و این در وهله اول، ارسال پیغام برای من را غیرممکن کرده است. ولی تنها راه دریافت این سینگال خودتخریبی این بود که من پیغامم را بفرستم و شما پاسخ دهید.

بالاخره چه شد؟ آیا من پیغامم را فرستادم؟ یا فرستنده من خودش را تخریب کرد؟ این یک تضاد بزرگ است که ناشی از حضور ذراتی به نام تاکیون است که سریع تر از نور حرکت می کنند و نظم طبیعی علت و معلول را می شکنند. از آنجا که تاکیون ها می توانند به گذشته سفر کنند، می توانند اثراتی را از قبل از علت ها ایجاد کنند که منجر به سناریوهای مختلف متناقض و مضحکی می شود.

آیا تاکیون ها واقعا وجود دارند؟

ما هیچ مدرکی مبنی بر عدم وجود تاکیون ها نداریم. در نظریه نسبیت هیچ چیزی نیست که احتمال وجود تاکیون ها را رد کند. اما اگر تاکیون ها وجود داشته باشند، درک ما از واقعیت را کاملا از بین می برند.

طبیعتا درک اساسی ما از واقعیت ممکن است اشتباه باشد و احتمال وجود تاکیون ها هم می تواند اولین قدم در بازنویسی مفروضات اساسی ما باشد. شاید هم ما در جهانیی منطقی و منظم زندگی می کنیم و مجبوریم چه بخواهیم و چه نخواهیم، هرکاری را کندتر از سرعت نور انجام دهیم.

منبع: popularmechanics

5858

منبع: خبرآنلاین

به "سفر در زمان اینگونه ممکن خواهد شد!" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "سفر در زمان اینگونه ممکن خواهد شد!"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید